Володимир Дубровський

Економіст

економіст центру соціально-економічних досліджень CASE Україна; спецiалiзується у питаннях політичної та інституційної економіки; приймав участь у написанні “Меморандуму Розвитку Країни” для Свiтового Банку,автор декiлькох книг та дослiджень з питань трансформації в Українi.